Amfibier og krypdyr

Amfibier er dyr som lever både i vann og på land. Eggene legges i vann. Ut av eggene kommer det larver som utvikler seg til voksne dyr. De voksne amfibiene lever nesten hele livet på land, men det må være fuktig der de lever.
Krypdyrene lever hele livet på land. Huden er dekket av skjell. Skjellene ligger akkurat som takstein. Dette gjør at dyrene ikke tørker ut.
Ormene hører med til krypdyrene. De har ikke bein. Firfisla og stålormen er krypdyr.
Firfisla har bein, men det har ikke stålormen.

Language preference

Album info

Popular tags