Naturbildebasen

Bildedatabasen på Lokus123 skal romme 1000 flotte naturbilder når den er komplett.

Her har vi har samlet, navngitt og kategorisert de fleste trær, markblomster, moser, lav, fugler, pattedyr, bergarter og sportegn. Vi håper bildedatabasen kan bidra med å bedre artskunnskapen hos elevene.

Language preference

Album info

Popular tags